đo cạnh theo mã

 


 

Khi đo GPS, mỗi máy thu GPS đều có một đồng hồ thạch anh, phát ra các sóng và mã đo cạnh giống như trên vệ tinh. Tại thời điểm thu được tín hiệu, mã vệ tinh được dóng hàng với mã máy thu để xác định thời gian truyền sóng dt từ vệ tinh đến tâm ăngten. Tích của thời gian chuyền sóng dữ và tốc độ chuyền sóng c là khoảng cách từ vệ tinh đến lâm ăngten máy thu.

 

Do giờ vệ tinh và giờ máy thu không đồng bộ với giờ GPS. Khi quy thời gian truyền sóng về giờ vệ tinh và giờ máy thu là những dữ kiện thu được, cạnh từ vệ tinh đến tâm ăngten máy thu tính được gọi là cạnh thô (pseudo-range) vì chưa qua xử lí. Mỗi máy thu đều có bộ xử lí để tính ngay ra cạnh thô và tính toạ độ địa tâm và toạ độ trắc địa của điểm đặt máy trong một vài phút để thực hiện phép định vị tức thời. Độ chính xác đo cạnh thô có thể đạt 1% độ dài bước sóng, tức 3 mét khi dùng mã C/A và 0,3 m khi dùng mã P. Độ chính xác định vị tức thời đạt 30 - 50 mét với mã C/A và từ 3 - 5 mét với mã P.

 

Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Mỹ đã cho phủ lên mã C/A nhiễu SA (Selective Availability), hạ thấp độ chính xác định vị báng mã này xuống 100 mét và dùng mã Y phủ lên mã P (thường gọi là nhiễu AS – Anti Spoofing).