định vị vô tuyến

 


 

Việc quan sát, phát hiện, xác định vị trí (toạ độ) và các tham số chuyển động của các đối tượng bằng các thiết bị vô tuyến điện tử. Được thực hiện nhờ các hệ thống đài hay một đài rađa. Để định vị vô tuyến, sử dụng các sóng vô tuyến phản xạ và phát xạ từ mục tiêu (cả bức xạ xung và liên tục).

 

Có thể chia ra: định vị vô tuyến chủ động, nửa chủ động, thụ động.

 

Định vị vô tuyến được sử dụng rộng rãi trong quân sự, thiên văn, khí tượng, trong dẫn đường trên biển, trên không, trong vũ trụ...