định vị thuỷ âm

 


 

Việc xác định vị trí và các tham số chuyển động của các đối tượng dưới nước nhờ các tín hiệu âm thanh lan truyền trong nước, được phát xạ hoặc phản xạ bởi chính các đối tượng đó.

 

Gồm có định vị thuỷ âm chủ động, định vị thuỷ âm thụ động. Định vị thuỷ âm được dùng để phát hiện tàu nổi, tàu ngầm, thuỷ lôi, các luồng cá, nghiên cứu đáy biển...