định vị tuyệt đối chính xác

 


 

Phương pháp định vị tuyệt đối có xử lí hiệu trị đo đồng thời giữa nhiều điểm đặt máy để hạn chế sai số quỹ đạo của vệ tinh, sai số đồng hồ vệ tinh và độ trễ truyền sóng qua tầng điện ly và tầng đối lưu.

 

Muốn đạt độ chính xác centimet trong định vị tuyệt đối, phải sử dụng các biện pháp bằng cách sử dụng máy thu hai tần số. Việc nghiên cứu xác định và cung cấp số cải chính toạ độ quỹ đạo và đồng hồ vệ tinh đang được nhiều tổ chức chuyên môn trên thế giới quan tâm giải quyết. Biện pháp đang được sử dụng là lập lưới trắc địa cấp ''0'', thường xuyên quan trắc vệ tinh GPS, thu thập dữ liệu để lập mô hình tính số cải chính toạ độ quỹ đạo và cải chính đồng hồ cho mỗi vệ tinh mỗi thời điểm.

 

Phương pháp định vị tuyệt đối chính xác áp dụng khi lập lưới khống chế trắc địa quốc gia.