định vị tuyệt đối

 


 

Phương pháp đo GPS định vị theo điểm, sử dụng một máy thu GPS, đặt tại điểm cần xác định, thu và xử lí dữ liệu. Kết quả định vị là toạ độ và độ cao ellipxôit của điểm đặt máy theo hệ WGS-84.

 

Có hai loại định vị tuyệt đối: định vị tuyệt đối thời gian thực và định vị tuyệt đối chính xác.