định vị tĩnh

 


 

Phương pháp đo GPS yêu cầu ít nhất phải sử dụng hai máy thu GPS, một máy đặt tại điểm tham chiếu đã biết tọa độ và một máy đặt tại điểm cần xác định, đồng thời thu tín hiệu của ít nhất 4 vệ tinh trong khoảng thời gian ít nhất một tiếng đồng hồ, thực hiện được ít nhất 60 epoch dữ liệu của cùng vệ tinh mới có thể tính được kết quả đáng tin cậy.

 

Định vị tĩnh xử lí hiệu trị đo để tính cạnh giữa các điểm đặt máy, có thể là hiệu đo mã hoặc hiệu đo pha sóng tải.

 

Gần đây đã có những cải tiến để giảm thời gian đo máy xuống còn 10 phút. Đó là phương pháp đo tĩnh nhanh (rapid static), chủ yếu dựa trên một phương pháp mới để tính trị N gọi là OTF (On The Fly).

 

Đo tĩnh nhanh tương tự như đo tĩnh nhưng khoảng cách giữa hai điểm đo không lớn hơn 20 km và thời gian thu tín hiệu đồng thời khoảng 45 phút. Theo phương pháp này có thể tính nhanh chóng trị N, nhưng phải sử dụng máy GPS hai tần và phần mềm chuyên dụng. Giá thành định vị cao hơn nhiều.

 

Định vị tĩnh thường dùng để xây dựng lưới khống chế.