định vị phỏng động

 


 

Sự kết hợp giữa việc tổ chức thực hiện ở thực địa theo định vị động và xử lí kết quả theo phương pháp tĩnh.

 

Trong phép định vị phỏng động, sử dụng một máy GPS đặt tại điểm đã biết thu tín hiệu trong suốt quá trình đo và một hoặc nhiều máy di động di chuyển đo các điểm mới. Vì trị N được xử lí theo phép đo tĩnh nên trong phép phỏng động không phải đo cạnh mở đầu. Máy di động di chuyển từ điểm 1 đến điểm 6, tại mỗi điểm thu tín hiệu trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút, với gian cách 10 giây một epoch rồi quay về điểm l thực hiện vòng đo thứ hai, sao cho giãn cách giữa hai lần đo tại một điểm không quá một tiếng đồng hồ. Trong khi di chuyển giữ cho ăngten máy di dộng thông hướng với các vệ tinh GPS. Trong cả quá trình này, máy cố định liên tục thu tín hiệu tại điểm đã biết.

 

Hiệu suất đo phỏng động có thể gấp đôi đo tĩnh, tuy nhiên phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ, chỉ thực hiện được với khu đo nhỏ, điều kiện đi lại thuận tiện.