định vị động

 


 

Phương pháp định vị bằng  công nghệ GPS, nguyên tắc của phương pháp này là: một máy thu GPS đặt cố định tại một điểm suốt quá trình đo đã biết chính xác tọa độ, trong lúc một hoặc nhiều máy di động di chuyển xác định những điểm mới.

 

Thời gian đứng máy ở điểm mới khoảng một vài phút epoch với thời gian cách 5 giây. Phương trình trị đo trong phép đo động cũng như phép đo tĩnh. Tuy nhiên, không lập đủ hiệu bội ba, do đó phải xuất phát từ một cạnh đã biết để xác định trị N.

 

Có các phương pháp đo động như sau:

 

1) Xử lí sau hoặc thời gian thực;

 

2) Stop and Go hoặc liên tục. Phép đo động chỉ thực hiện được khu vực nhỏ, trống trải, giao thông  thuận tiện, có thể hoàn thành công việc trong 1 ngày.