định vị công trình ngoài thực địa

 


 

Quá trình bố trí các điểm mặt bằng nhằm xác định vị trí các trục dọc, trục ngang và các điểm chi tiết đặc trưng của công trình hoặc từng hạng mục công trình.

 

Có thể áp dụng các phương pháp để bố trí điểm như: tọa độ cực, giao hội góc, giao hội cạnh, tọa độ vuông góc.

 

Trong đó, phương pháp tọa độ cực thường được sử dụng.