định luật Kepler

 


 

Ba định luật về chuyển động hành tinh do Johannes Kepler (1571 – 1630) đưa ra vào khoảng năm 1610 trên cơ sở các quan sát của Tycho Brahe (1546 – 1610). Nội dung của các định luật là:

 

1) Quỹ đạo của các hành tinh hình elip với Mặt Trời ở một tiêu điểm của elip;

 

2) Mỗi hành tinh quay quanh Mặt Trời sao cho một đường tưởng tượng (bán kính vectơ) nối hành tinh với Mặt Trời quét những diện tích như nhau trong những thời gian bằng nhau;

 

3) Tỉ số bình phương chu kì sao của mỗi hành tinh trên bình phương khoảng cách từ Mặt Trời của nó là không đổi đối với tất cả các hành tinh.