định luật bức xạ Plăng

 


 

Định luật về sự phân bố công suất bức xạ cân bằng, do một đơn vị diện tích bề mặt của vật đen tuyệt đối phát ra theo tần số bức xạ và nhiệt độ phát xạ, do Plăng M. đưa ra (năm 1900) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tử ngoại, dựa trên một giả thuyết có tính cách mạng là giả thuyết lượng tử.

 

Còn được gọi là định luật phân bố năng lượng theo phổ của vật đen tuyệt đối.