định hướng trong

 


 

Việc khôi phục lại các chùm tia chiếu của hình ảnh tương tự với trạng thái của chúng tại thời điểm chụp ảnh.