định hướng theo dõi

 


 

Xếp đặt hình ảnh bản đồ trong máy thu GPS ở tư thế đầu cuối đường đi đang được theo dõi chỉ hướng đỉnh của màn hình.