định hướng Bắc

 


 

Kiểu hiển thị bản đồ của máy thu GPS sao cho hướng Bắc luôn nằm trên đỉnh của màn hình.