định dạng tệp đồ hoạ

 


 

Định dạng dữ liệu raster chuẩn công nghiệp. TIFF hỗ trợ ảnh đen trắng, ảnh dải xám, ảnh màu giả, ảnh màu thật, tất cả đều có thể được l­ưu ở dạng nén hoặc không nén.