điều vẽ ngoài trời theo tuyến

 


 

Một phương pháp điều vẽ ảnh ngoài trời khi lập bản đồ theo phương pháp lập thể hoặc khi hiện chỉnh bản đồ, được thực hiện bằng cách thiết kế tuyến điều vẽ trước khi ra thực địa, sau đó đoán đọc điều vẽ ngoài trời theo tuyến đã thiết kế rồi mới đoán đọc trong phòng vùng giữa các tuyến đã điều vẽ ngoài trời.

 

Phương pháp này được áp dụng cho những khu vực dân cư thưa thớt, khu vực tương đối phức tạp cho đoán đọc trong phòng, khu vực chưa được nghiên cứu địa lí đầy đủ và ít tài liệu có ý nghĩa bản đồ.