điều vẽ ngoài trời dày đặc

 


 

Một phương pháp điều vẽ ảnh ngoài trời bằng cách kết hợp nhiều biện pháp khác nhau.

 

Phương pháp này được áp dụng khi đo vẽ lập thể khu vực nhiều công trình xây dựng và khi đo vẽ phối hợp.