điều kiện góc cố định

 


 

Một điều kiện để lập phương trình điều kiện theo các giá trị đo góc trong lưới tam giác.

 

Nội dung của điều kiện góc cố định là: nếu đã có một góc chính xác thì tổng các góc thành phần tạo thành góc đó sau bình sai phải có giá trị bằng góc đã biết.