điều biến mã xung nhị phân

 


 

Điều biến xung bằng một chuỗi (mã) các số nhị phân. Thông thường mã này được biểu thị bằng các số 0 và số 1 với một ý nghĩa xác định gán cho chúng như sự thay đổi pha hoặc hướng của một sóng.