điểm thiên văn

 


 

(cg. điểm Laplace), các điểm đo đạc được xác định kinh độ, vĩ độ và góc phương vị thiên văn.

 

Điểm thiên văn thường được bố trí ở hai đầu các cạnh mở rộng của cạnh mở rộng của cạnh đáy. Tùy theo diện tích lãnh thổ và phương pháp xây dựng mạng lưới tam giác hạng I quốc gia, các điểm thiên văn thường cứ khoảng 60 – 125 km bố trí các điểm thiên văn.