điểm thăng

 


 

Giao của mặt phẳng quỹ đạo và mặt phẳng xích đạo khi vệ tinh chạy từ Nam bán cầu vào Bắc bán cầu.