điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp

 


 

Những điểm khống chế được bố trí trên thực địa, tọa độ của chúng được xác định bằng phương pháp đo đạc ngoài trời, đồng thời đánh dấu vị trí của chúng trên ảnh đo và là điểm trong lưới khống chế tăng dày.