điểm không biến dạng

 


 

(cg. điểm không có sai số), điểm trên bản đồ có tỉ lệ bằng tỉ lệ chính của bản đồ thường nằm ở trung tâm bản đồ. Tại điểm không biến dạng, không có sai số chiều dài. Càng cách xa điểm không biến dạng thì sai số càng lớn.

 

Trong các phép chiếu phương vị, điểm không biến dạng là tiếp điểm của mặt phẳng với bề mặt elipxôit.