điểm gốc toạ độ Quốc gia

 


 

Vị trí trên thực địa có chôn dấu mốc đo đạc đã xác định toạ độ chính xác, là điểm khởi tính cho lưới tọa độ quốc gia và phục vụ nghiên cứu các hiện tượng động của lưới, của vỏ Trái Đất.

 

Điểm gốc tọa độ quốc gia là một trong các yếu tố tạo thành Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia. Điểm gốc tọa độ của Hệ HN-72 trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Khí tượng tại Láng, Hà Nội; điểm gốc tọa độ N00 của Hệ VN-2000 trong khuôn viên Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tại phố Đặng Thùy Trâm, quận Cầu Giấy, Hà Nội.