điểm Gauxơ

 


 

Các cơ điểm của hệ quang trực tâm.

 

Gauxơ là người đầu tiên chứng minh được rằng vị trí của chúng là không đổi đối với mỗi hệ và khi đã xác định được thì việc tính toán vị trí, kích thước của ảnh trở nên đơn giản.