điểm cao

 


 

Vùng đất tự nhiên, nhô cao hơn các khu vực kề cận một cách rõ rệt như núi, đồi, gò.

 

Trong bản đồ địa hình, thường chọn các điểm cao làm điểm đặc trưng của địa hình.