địa tin học

 

A: geomatics

 


 

Khoa học và công nghệ đo đạc, lập bản đồ và mô hình hóa không gian ba chiều.

 

Địa tin học ứng dụng công nghệ thế kỷ 21 nhằm đo đạc, quản lí, trình diễn và phân tích các dữ liệu không gian về Trái Đất. Dữ liệu này thu thập từ nhiều nguồn khác nhau: các vệ tinh bay quanh Trái Đất, các bộ cảm biến thu thập dữ liệu từ máy bay, trên tàu biển và các máy móc đo đạc đặt trên mặt đất. Các số liệu được xử lí và áp dụng công nghệ thông tin, phần cứng và phần mềm máy tính hiện đại.

 

Địa tin học bao gồm các lĩnh vực như lập bản đồ bằng máy tính, vệ tinh viễn thám theo dõi môi trường và dẫn đường, định vị chính xác bằng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu.

 

Địa tin học cũng bao gồm lĩnh vực phát triển đất đai và điều tra, đo đạc địa chính theo luật để cấp quyền sử dụng đất.

 

Kĩ thuật địa tin học đóng vai trò quan trọng trong xây dựng kết cấu công trình lớn và theo dõi, kiểm tra chuyển dịch hoặc biến dạng của công trình; phát triển và ứng dụng các hệ thống thông tin không gian nhằm hỗ trợ công trình hạ tầng cơ sở của các thành phố lớn như: cung cấp nước, điện, khí đốt.