địa hình thời đại nhân sinh

 


 

Địa hình của lục địa bị biến đổi hoặc được tạo ra do hoạt động của con người.

 

Có thể chia ra: địa hình thời đại nhân sinh tự phát (mương xói, bãi thải đá, bãi cát nông, bãi cát di động...) và địa hình có chiều hướng được hình thành (bậc thềm trên những dốc đê, ụ đất...).