địa hình học quân sự

 


 

Một ngành của địa hình học nghiên cứu các phương pháp và phương tiện đánh giá địa hình, định hướng trên thực địa và đo đạc dã chiến để bảo đảm tác chiến cho quân đội.

 

Địa hình học quân sự là môn học trong các trường quân sự, một nội dung huấn luyện cho bộ đội.