địa hình học

 


 

Bộ môn khoa học nghiên cứu các phương pháp đo vẽ bề mặt đất để thành lập bản đồ địa hình.

 

Địa hình học có quan hệ chặt chẽ với nhiều bộ môn khoa học như trắc địa cơ bản, trắc địa ảnh, toán học, địa lí và một số ngành kĩ thuật như chế tạo máy, điện tử. Địa hình học sử dụng các phương pháp và phương tiện đo đạc, tính toán và định vị không gian của Trắc địa học và sử dụng các phép chiếu bản đồ, các nguyên tắc và phương pháp tổng quát hóa, hệ thống kí hiệu và các phương pháp biểu thị của Bản đồ học.

 

Phụ thuộc vào các phương tiện kĩ thuật, phương pháp đo vẽ, trong địa hình học chia thành đo vẽ ảnh hàng không và ảnh vũ trụ, đo vẽ bàn đạc, đo vẽ ảnh mặt đất. Trong địa hình học còn có địa hình học ảnh hàng không.