đĩa DVD

 


 

Thế hệ tiếp theo của đĩa quang. Với đĩa DVD, hình ảnh, âm thanh và dữ liệu máy tính có thể được mã hoá trong một đĩa CD.

 

Một đĩa DVD chuẩn 1 lớp, 1 mặt có thể được lưu trữ được 4,7 GB dữ liệu; đĩa 2 mặt có thể ghi 9,4 GB dữ liệu.

 

Hiện nay, việc dùng đĩa DVD  để lưu trữ dữ liệu lớn sẽ tạo thuận lợi cho việc bảo quản, sử dụng.