đĩa CD-RW

 


 

Cấu tạo tương tự như đĩa CD-ROM nhưng ngoài chức năng lưu trữ thông thường, đĩa CD-RW còn cho phép xoá dữ liệu và ghi dữ liệu mới. Có thể ghi/xoá dữ liệu của đĩa tới 1000 lần.

 

Khi ghi dữ liệu phục vụ công tác lưu trữ không được dùng loại đĩa này để tránh chỉnh sửa dữ liệu gốc.