đĩa CD-ROM

 

A: Compac Disk – Read Only Memory

 


 

Một công nghệ lưu trữ quang học chỉ có thể đọc ra và dùng các đĩa compact.

 

Các đĩa CD-ROM có thể lưu trữ 650 đến 700 MB dữ liệu, tất cả dữ liệu đó đều phù hợp trong hoạt động tương tác với màn hình máy tính. Phần lớn các ổ đĩa đều có thể cho chạy các đĩa CD âm thanh, nhưng một số máy quay đĩa âm thanh không thể chạy được các đĩa CD-ROM.

 

CD-ROM được sử dụng rộng rãi để phân phối, lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, phần mềm...

 

Dữ liệu đo đạc và bản đồ khi nộp lưu trữ được quy định ghi bằng loại đĩa CD-ROM với chế độ ghi đĩa ở trạng thái đóng (không cho phép ghi thêm) để bảo toàn dữ liệu gốc của sản phẩm.