đèn tín hiệu trong giao thông đường sắt

 


 

Tín hiệu ánh sáng đặt tại nhà ga, trên thành bên toa xe, đầu máy, cuối đoàn tàu, đèn cầm tay, dùng vào ban đêm để báo các tín hiệu cần thiết: dừng tàu, vào ghi, thông qua, khởi hành...; màu ánh sáng thường dùng: xanh, vàng, đỏ.