đèn tín hiệu giao thông đường bộ

 


 

Đèn tín hiệu bố trí tại các giao cắt của hệ thống giao thông đường bộ nhằm điều tiết lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông.

 

Đèn có ba màu: xanh, vàng, đỏ; một số loại còn có chữ số điện tử đếm ngược để thông báo thời gian còn lại khi lưu thông hoặc dừng lại.