đèn biển

 


 

Đèn pha đặt ở bờ biển, hải đảo để giúp tàu, thuyền định hướng đi ban đêm.

 

Có hai loại: một loại cố định phát một vài chùm sáng hẹp theo một số phương nhất định trong một mặt phẳng nằm ngang (hoặc theo đủ mọi phương trong mặt phẳng nằm ngang ấy) và một loại nhấp nháy, phát một vài chùm sáng hẹp, quét đều trên một mặt phẳng nằm ngang.