đầu tuyến đường

 


 

Điểm quy định bắt đầu của một tuyến đường sắt hoặc đường bộ, được coi như cột mốc kilômét số 0 của tuyến đường đó.

 

Đầu tuyến đường thường là một ngã rẽ từ một tuyến đường khác quan trọng hơn, hoặc từ một điểm dân cư, một trung tâm công nghiệp.