đất trồng cây hàng năm

 


 

Đất chuyên trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một năm kể cả đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên, đất cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng vào mục đích chăn nuôi; bao gồm đât trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác.