đất trồng cây công nghiệp lâu năm

 


 

Đất trồng cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch không phải là gỗ để làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến mới sử dụng được; gồm chủ yếu là chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, ca cao, dừa...