đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

 


 

Gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm  mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.