đất rừng ngập mặn

 


 

Đất rừng bị ngập nước thuỷ triều thường xuyên hoặc theo chu kì lên xuống hàng ngày ở ven biển hay lùi sâu vào cửa sông, bờ sông, bờ rạch nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.

 

Rừng ngập mặn chủ yếu gồm các loại cây: đước, vẹt, mắm, bần, cóc, già... phân bố nhiều ở ven biển.