đất rừng

 


 

Đất trồng rừng, dưới quần thể thực vật rừng. Trong trường hợp cây rừng đã bị chặt hạ, nhưng đất vẫn còn tính chất của đất rừng, thì vẫn được gọi là đất rừng.

 

Trong luật về rừng, đất rừng là đất đã và đang có rừng và có diện tích từ 1 ha trở lên.