đất nghĩa trang, nghĩa địa

 


 

Đất để làm nơi mai táng tập trung.