đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn

 


 

Đất có mặt nước ven biển không thuộc địa giới hành chính đang có rừng ngập mặn.