đất mặt nước ven biển có mục đích khác

 


 

Đất có mặt nước ven biển không thuộc địa giới hành chính đang được sử dụng làm nơi tắm biển, du lịch biển, nơi theo đậu tàu thuyền, nơi thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản biển.