đất mặn

 


 

Đất không kết cấu: rất dẻo dính, khi khô co lại và nứt nẻ, có váng muối.

 

Chủ yếu phân bố ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung.

 

Đất mặn phân loại thành: đất mặn sú vẹt, đất mặn nhiều, đất mặn trung bình và ít.