đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

 


 

Đất rừng sản xuất đã có rừng bị khai thác, chặt phá, hỏa hoạn nay được đầu tư để phục hồi rừng.