đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

 


 

Đất rừng phòng hộ đã có rừng bị khai thác, chặt phá, hỏa hoạn nay được đầu tư để phục hồi rừng.