đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

 


 

Đất rừng đặc dụng đã có rừng bị khai thác, chặt phá, hỏa hoạn nay được đầu tư để phục hồi rừng.