đất đô thị

 


 

Đất dùng trong việc xây dựng và phát triển đô thị.

 

Bao gồm:

 

 - Đất công nghiệp (đất dành cho các khu công nghiệp và công trình phụ trợ);

 

- Đất dân dụng (đất xây dựng các khu dân cư cũng như công trình dịch vụ và đường sá trong các khu đó);

 

- Đất công trình công cộng dùng chung cho toàn đô thị;

 

- Đất giao thông đối nội (diện tích đường sá và công trình giao thông dùng chung cho toàn đô thị);

 

- Đất cây xanh (công viên, dải phòng hộ, vườn rừng, dùng chung cho toàn đô thị);

 

- Đất không xây dựng (đất không thích hợp cho bất cứ mục tiêu xây dựng nào, mặt nước...);

 

- Đất giao thông đối ngoại (đất xây dựng các đường giao thông và công trình giao thông nối với các đô thị khác).